Alles staat al klaar...Camping*** Ile de faigneul

Reserveringsvoorwaarden Tiny house


  RESERVERING: uitsluitend mogelijk middels een volledig ingevuld inschrijfformulier of via onze website.
  BETALINGEN: via BIC: GEBABEBB - IBAN: BE15 2500 3513 7630

  Binnen 2 weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom te worden voldaan. Tenzij anders vermeld.

  De betaling van het resterende bedrag gaat als volgt:
 1. het restantbedrag wordt bij aankomst op de receptie voldaan, evenals de borg voor het Tiny house (75,=euro) of het restantbedrag wordt minimaal één week vóór aankomst overgeschreven via de bank. De Waarborg wordt na controle na vertrek op uw bankrekening teruggestort, mits alles in orde is.
  LET OP! Bedragen onder de € 2,00 op de camping kan alleen CONTANT. Geldautomaat is op 12 KM van de camping.
 2. bij overschrijding van de betalingstermijn houdt Ile de faigneul SA zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.
 3. bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats.


  PRIJZEN de vermelde prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW-toeslagen en werkelijk evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar.

  WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

  AANKOMST EN VERTREK Het Tiny house kan vanaf 15.00 uur worden betrokken en dient vóór 11.00 uur te worden ontruimd en veegschoon te worden achtergelaten. Dit wil zeggen: Tiny house vegen, keukengerei schoon in de kast, vuilnis in de containers, bedlinnen afhalen, Tiny house afsluiten.

  ANNULEREN:
 1. binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 8 weken voor aankomst gemaakt en bevestigd zijn.
 2. bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 8 weken voor de aankomst, wordt 25% van de totale huursom in rekening gebracht.
 3. bij annulering tussen 8 weken voor de aankomst en de dag van aankomst zelf wordt 50% van de volledige huursom in rekening gebracht.
 4. u dient schriftelijk te annuleren.
  * Wij raden u aan een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent.

  AANSPRAKELIJKHEIDSREGELS
 1. Ile de faigneul SA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, toegebracht aan of door gebruikers van de via camping Ile de faigneul aangeboden accommodatie, hoe deze schade of letsel ook is ontstaan. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door camping Ile de faigneul, geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. kampeerders dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op het terrein aanwezige gasten.
 3. de kampeerder die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing, van de camping verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.
 4. uitspraken van medewerkers van camping Ile de faigneul SA, in welke functie dan ook, betreffende aansprakelijkheid van camping Ile de faigneul SA, zijn niet bindend.